onlineJaimii (online)

Grave
Noord-Brabant
Netherlands 
6'0", 161 lbs
33 years
53617 visitors

Body stats

Build
slim
Ethnic type
caucasian
Body hair
shaved
Hair color
red
Eye color
blue
Tattoos
none
Piercings
none

Sex stats

Sexual preference
gay

Personal stats

Jaimii speaks English, and Dutch.

Fotograaf van beroep!..
Altijd in voor originaliteit en creativiteit!..

Berichtje sturen kan altijd!..

Niet uit op sexuele verzoeken!..

www.ReneAlbers.nl